Prehľad tried energetickej účinnosti

Energieverbrauch am Handydisplay
Triedy energetickej účinnosti poskytujú informácie o tom, ako sú elektrické spotrebiče energeticky účinné. To znamená, že poskytujú informácie o tom, aká vysoká je spotreba energie určitých spotrebičov v pomere k ich výkonu. Spotrebitelia tak môžu zistiť, ktoré výrobky sú obzvlášť úsporné a šetrné k životnému prostrediu, a ktoré nie. To sa v konečnom dôsledku odráža v prevádzkových nákladoch a nákladoch za elektrinu. Okrem tejto orientačnej pomoci pri nákupe nového produktu je hlavným cieľom tried energetickej účinnosti udržateľné zníženie spotreby energie v EU. Každý elektrický spotrebič dostupný v EU musí byť označený energetickou triedou. To je stanovené zákonom v jednotnom nariadení pre celú EU.

Aké existujú triedy energetickej účinnosti?

Od 1. marca 2021 platí nová sedemstupňová stupnica od A po G. A je najlepšia (najúspornejšia) trieda energetickej účinnosti a G najhoršia (najmenej účinná). To ide rýchlo rozpoznať podľa farebného označenia, ktoré sa pohybuje od tmavo zelenej (A), cez žltú a oranžovú až po červenú (G). Trieda energetickej účinnosti konkrétneho elektrického spotrebiča závisí na presne vypočítanej hodnote, tzv. indexu energetickej účinnosti (EEI). Okrem spotreby energie sa na výpočet používajú aj ďalšie faktory v závislosti od typu spotrebiča. Viac informácií nájdete v bode ,,Energetická účinnosť & zvláštnosti podľa typu spotrebiča“.

Prečo sa zavádza nové nariadenie o energetickom štítku?

Nové energetické triedy nahradzujú starú stupnicu s ,,plusovými triedami“, ktorú ešte mnohí poznajú. Na prvý pohľad sa toho s novinkou veľa nezmenilo, pretože aj starý energetický štítok sa skladal zo siedmich tried (A+++, A++, A+, A, B, C a D) so zodpovedajúcimi farbami. Pred tým existovala dokonca stupnica od A po G, ktorá však bola niekoľkokrát upravená. S novou klasifikáciou A až G z roku 2021 sa zvýšili požiadavky na spotrebiče. To by malo výrobcov spotrebičov motivovať k vývoju ešte úspornejších technológií. Preto v súčasnej dobe ešte neexistujú žiadne domáce spotrebiče, ktoré by sa dostali do tried energetickej účinnosti A. Tá zatiaľ ostáva prázdna a slúži ako meradlo pre budúcnosť. Sprísnené kritéria sú tiež dôvodom, prečo bola pôvodná stupnica s ,,plusovými triedami“ zastaraná. Pretože spotrebiče boli teraz tak úsporné – merané podľa starých noriem – že takmer žiadny z nich nepatril do nižších tried energetickej účinnosti. Väčšina spotrebičov, vrátane tých menej účinných, bola zaradená do kategórií A a A plus. Aj jeden z najhorších spotrebičov na trhu tak mohol budiť dojem relatívne dobrého výkonu. Staré označenie spotreby energie tak bolo stále menej vypovedajúce. Preto boli teraz zrušené plusové triedy a bolo zavedené odstupňovanie od A po G. Nové energetické triedy majú zjednodušiť porovnanie a byť zrozumiteľnejšie pre koncových užívateľov.

Energetická účinnosť & zvláštnosti podľa typu spotrebiča

V závislosti od typu spotrebiča určujú príslušnú energetickú účinnosť ďalšie faktory. QR kód uvedený na energetickom štítku je v tomto ohľade transparentnejší. Pokiaľ kód naskenujete pomocou inteligentného telefónu, získate ďalšie informácie o príslušnom produkte. Tieto informácie o spotrebe vody, jase displeja atď. pochádzajú z databázy EÚ (EPREL) a výrobcovia sú povinní ho vyplňovať.

Nové triedy energetickej účinnosti budú zavádzané postupne pre všetky skupiny spotrebičov. Preto je možné na niektorých domácich spotrebičoch stále nájsť staré označenie spotreby energie - počas určitého prechodného obdobia dokonca obe energetické štítky súčasne. Mimochodom: prevod zo starých na nové energetické triedy nie je možné tak ľahko vykonať 1:1. Dôvodom je sprísnenie kritérií pre výpočet a trieda A je v súčasnej dobe stále nedosiahnuteľná. Napríklad skoršie spotrebiče triedy A+++ môžu spadať do nových tried C, D alebo E. V každom prípade je nový energetický štítok presnejší a informatívnejší.
Preskočiť odsek
Lampen & Leuchten

Lampy & svietidlá

Už od konca roka 2019 nemusia byť lampy a svietidlá, v ktorých nie je svetelný zdroj trvalo nainštalovaný, označované energetickým štítkom EÚ. Pretože lampy a svietidlá samy o sebe nespotrebúvajú elektrinu - iba žiarovky v nich áno. Tie budú až do septembra 2021 zaradené ešte do starej stupnice energetických tried od A++ do E.
 • Triedy energetickej účinnosti A++ až E
 • Žiarovky
 • Spotreba energie po 1000 hodinách
 • Životnosť
 • Pätice pre žiarovky
Waschmaschine

Pračky

Moderné práčky sú už zaradené do nových energetických tried A až G. Základom pre výpočet sú spotreba elektriny a vody na jeden prací cyklus, kapacita, hlučnosť počas pracieho cyklu a trieda účinnosti odstreďovania. Novinkou je dĺžka programu, ktorá závisí na veľkosti spotrebiča.
 • Triedy energetickej účinnosti A až G
 • Spotreba energie
 • Maximálna kapacita v režime ECO
 • Emisie hluku
 • Trvanie pracieho cyklu v režime ECO
 • Trieda účinnosti odstreďovania
Waschmaschine

Pračky so sušičkou

Pri práčkach so sušičkou bola vždy zachovaná pôvodná stupnica od A po G a plusové triedy neboli vôbec zavedené. Napriek tomu od roku 2021 platia pre ,,nové" triedy A až G prísnejšie smernice. Nový energetický štítok je tiež rozdelený do dvoch častí: vľavo sú informácie o praní a sušení, vpravo iba o praní.
 • Triedy energetickej účinnosti A až G
 • Spotreba energie
 • Maximálna kapacita
 • Emisie hluku
 • Spotreba vody
 • Trieda účinnosti odstreďovania
 • Doba trvania pracieho a sušiaceho cyklu
Geschirrspüler

Umývačky riadu

Rovnako ako ostatné biele spotrebiče sa aj umývačky riadu radia do nových tried energetickej účinnosti A až G. Pre výpočet sa používa spotreba elektrickej energie a vody, štandardná kapacita a emisie hluku. Novinkou je údaj o dĺžke cyklu sušenia v režime ECO.
 • Triedy energetickej účinnosti A až G
 • Spotreba energie
 • Spotreba vody
 • Štandardná kapacita
 • Emisie hluku
 • Čas trvania cyklu sušenia v režime ECO
Backofen

Elektrické rúry

Elektrických rúr sa zatiaľ zmena energetického štítku netýka. Na štítku je teda aj naďalej uvedené známe rozdelenie do tried A+++ až D. Pre príslušnú energetickú triedu je rozhodujúca veľkosť varného priestoru a priemerná spotreba energie na cyklus.
 • Triedy energetickej účinnosti A+++ až D
 • Veľkosť varného priestoru
 • Priemerná spotreba energie na cyklus
Kühlschrank

Chladničky & mrazničky

Každý, kto si kupuje novú chladničku alebo mrazničku sa už môže orientovať podľa nových tried energetickej účinnosti A až G. Trieda G je však určená iba pre vinotéky. Okrem spotreby energie hrajú úlohu v tom, do ktorej triedy daný spotrebič spadá tiež objem chladničky a mrazničky (v litroch) a hlučnosť.
 • Triedy energetickej účinnosti A až G
 • Spotreba energie
 • Objem chladničky
 • Objem mrazničky
 • Emisie hluku